Zpět do nabídky "Pracuji s tématy"

Reiki

Léčivá, láskyplná a všeobjímající energie...

Každý z nás se dostane v pravou chvíli k prameni, který hledá. Já jsem hledala lásku. Lásku bezpodmínečnou, nekončící, která člověka zabalí a pochová v těžké chvíli, když už nemůže dál.

Měla jsem veliké štěstí, že mojí matkou byla žena, která pro mě, pro svoje dítě, měla moře lásky, nekončící laskavost a pochopení. Odešla mi v době, kdy jsem byla příliš malá na to, abych pochopila její ztrátu. Ale pocit osiření, osamělosti a ztrátu domova jsem dokázala vnímat z hloubky své duše. Přestože mě moji blízcí pohladili, snažili se mi přinést do života maličké radosti, vždy jsem cítila, že jejich pohlazení je jiné, než když je dávají svým dětem a vnoučatům. Po citovém strádání přišel další stesk - uvědomění si, že nemám domov. Už jsem jej vlastně nikdy nenašla, protože domov bylo pro mě místo, dveře, na které zaklepu, a za otevřenými dveřmi se objeví tvář, která se rozzáří, když mě spatří, očka se zachvějí a ruce obejmou. Být doma, být u svojí mámy. Nakonec jsem pocit lásky prožila, když jsem dostala zasvěcení do Reiki. Bylo to v roce 1992. Od té doby, je láskylná energie Reiki stále se mnou.

Je mnoho škol a tzv. mistrů, kteří Reiki vyučují, zasvěcují a léčí. Pro mě Reiki byla a vždycky zůstane cestou k soucítění, procítění a odevzdání svého konání do rukou Nejvyššího. Vnitřně jsem však toužila najít prameny z japonské tradice, protože odtud Reiki poprvé „přišla“ k lidem.

A stalo se. Po mnoha letech jsem skutečně došla k prameni. Setkala jsem se s japonskou cestou a opět se učím. Po letech praktických zkušeností jsem si myslela, že mě nemůže zase nic moc překvapit, ale zmýlila jsem se. Krom jiných, nových informací, přináší japonská cesta nejen základní zásady: jednoduchost, pokoru a pravdivost, ale ona je prostě žije.

Setkáváme se pravidelně na večerech s Reiki v malé vesničce blízko Humpolce – na Vysočině. Pracujeme s touto krásnou energií, vyměňujeme si svoje zkušenosti i zážitky. Můžeš přijít mezi nás.

V září 2010 jsem získala mistrovský titul SENSEI KOMYO REIKI KAI, čímž jsem se stala plně kvalifikovanou učitelkou Reiki. Těším se na každou příležitost podělit se o své zkušenosti.

Pro více informací volej +420 608 110 445

Vaše Magdalena Ria

Zpět do nabídky "Pracuji s tématy"